Datalogger for trykk og temperatur

datalogger patbox

Datalogger

Den nye og helt trådløse Patbox datalogger fra Wittgas er en svært mobil løsning for måling av trykk og temperatur, raskt og nøyaktig, overalt i produksjonen.

Dette gjør det mulig å sette inn og overvåke maskiner som arbeider med vakuum, for eksempel inert gassemballasje. Selv kontroll og innstilling av trykklinjer er mulig ved hjelp av denne praktiske boksen.

Når man starter Patbox via knappen eller timeren, registrerer boksen sine målinger med intervaller på 100 ms, 1s, 10s eller 1 min. Loggingen går til den avbrytes ved å trykke på en knapp, til minnet er fullt eller batteriet er tomt. Det interne flashminnet registrerer 600.000 oppføringer: Ved ti målinger per sekund er det altså mulig å få ekstremt nøyaktig overvåking i opptil 16 timer.

Med en størrelse på kun 90x50x20 mm, kommuniserer Patbox trådløst trykk og temperaturdata via NFC-standarden. Denne trådløse kommunikasjonen er basert på RFID som sikrer enklere dataoverføring - en fordel i forhold til USB som i andre systemer. Måleområdet strekker seg fra 1 til 2000 mbar eller -20 til 60°C. Dataene kan leses via en smarttelefon eller nettbrettapp for Android.

Batteriet på 550 mAh lades trådløst på en ladestasjon. Ifølge produsenten er en driftstid på 1.5 til 7 dager mulig når det er fulladet, avhengig av måleintervallet. Enheten er også vanntett og støvtett i henhold til IP55.

Se produktside for Patbox Datalogger for mer informasjon og datablad.