Datalogger

Datalogger som muliggjør kontinuerlig overvåking av trykk og temperatur.


datalogger

Datalogging av trykk og temperatur

Wittgas Patbox

En liten, 100% trådløs, datalogger for kontinuerlig måling av trykk og temperatur. Av denne grunn kan den plasseres hvor som helst i produksjon og transport, som for eksempel vakuumkammer. Med hele 600.000 målepunkt kan Patbox med det minste av sine måleintervall på 0.1 sekunder gi en ekstremt presis overvåking i opp til 16 timer.

OLED-skjermen gjør at instrumentet er svært enkelt å betjene, og målingene utføres gjennom de integrerte sensorene. Trykk måles i intervallet 1 til 2000 mbar, mens temperatur måles i intervellet -20 til 60 °C. Så snart instrumentet er startet via knapp eller timer, begynner dataloggeren å måle med de angitte intervallene. Benytter man seg av det minster invervallet (1 målepunkt pr 0.1 sekund), vil man kunne måle over 16 timer med data. I motsetning til de fleste andre dataloggerene på markedet overfører ikke Patbox data via USB, men i stedet benyttes NFC trådløs forbindelse til nettbrett eller mobiltelefon (Android). I tillegg lades batteriet trådløst. En trådløs ladeplate følger med.

Fordeler:

  • 100% trådløs, med integrerte sensorer
  • Data overføres via NFC (trådløs)
  • Enkel konfigurasjon og oppdatering via en Android app
  • Ladeplate for trådløs lading
  • Nøyaktige målinger, fra 1 til 2.000 mbar, og -20 til 60°C
  • Veldig liten størrelse
  • Måleintervaller fra 0.1 sekunder til 12 timer
  • 600.000 målepunkt kan lagres i minnet

Dokumenter: 

Les mer:
Datalogger for trykk og temperatur