Gassanalyse

Vi fører en rekke ulike typer instrumenter for gassanalyse med tilbehør.

For å se instrumenter for analyse av restoksygen i f.eks. MAP-pakkede produkter, se seksjonen om Restoksygenmålere.
For å se sensorer for måling og varsling ved farlige nivåer av gasskonsentrasjon, se seksjonen om Gassdeteksjon.


Oxybaby med

Trådløs gassanalyse for medisinske applikasjoner

Wittgas OXYBABY MED

Ideell for bruk på sykehus. Rask og nøyaktig måling. Kan leveres som O2 eller kombinert O2/CO2-måler. Både type gass, konsentrasjon og trykk vises på skjermen.


gassanalyse

Trådløs gassanalyse for gass under trykk

Wittgas OXYBABY P

Brukes hovedsaklig innen sveiseteknologi. Kan leveres som O2, CO2 eller kombinert O2/CO2-måler. Sammensetning (type og konsentrasjon) av gass kan sjekkes på hvert punkt i systemet, også der gassen brukes.


gassanalyse

Kompakt gassanalysator av 15 ulike gassmiksturer

Wittgas MFA 10.0

Kompakt, portabel analysator for 15 gasskombinasjoner basert på en termisk konduktivitetssensor. Kan også måle 3-komponentmiksturer dersom 2 av gassene har omtrent samme termisk konduktivetet mens den tredje gassens termiske konduktivitet avviker fra disse.


hydrobaby

Fuktighetsanalysator

Wittgas HYDROBABY

Det minste, letteste og mest kostnadseffektive innen bærbare instrumenter for måling av lavt duggpunkt på markedet i dag. Det nye designet gir mange fordeler over eldre teknologi, ledet av en forbedret respons i miljø med lav konsentasjon av vanndamp. Dette gir et større spenn på duggpunktsmålingene, som nå strekker seg fra -110°C til +20°C. Raskere måletid, forbedret sensitivitet til temperatur i omgivelsene, høyere pålitelighet og nøyaktighet, samt lavere pris gjør instrumentet til en teknologisk leder på markedet.

Brukt i en rekke industrier: Petrokjemisk, kraftverk, medisinsk, farmasøytisk, bioteknologi, fornybar energi, industrielle gasser og miljø. Målingen er gjort med integrerte sensorer. Trykk-kompenserte målinger er mulig med en ekstra trykksensor.