Gassdeteksjon

Vi leverer en rekke typer gassdetektor fra Monicon.

Gassdeteksjon er blant de viktigste sikkerhetstiltakene enhver bedrift må ta hensyn til. Avgitte gasser eller gasslekkasjer kan være skadelig og potensielt sett dødelig. Tidlig advarsel om at uønskede gassnivåer er i ferd med å bli nådd er kritisk for å sikre ansatte. Brennbare og giftige gasser er de viktigste å sikre seg mot, men også ufarlige gasser som fortrenger oksygen kan skape farlige situasjoner.

Gassdeteksjon brukes i så godt som alle bransjer, og er med unntak av brannvarsling det mest utbredte og viktigste sikkerhetstiltaket. Se under for eksempler på bruk av gassdetektorer.

Vår leverandør Monicon Technology har omfattende erfaring med bruk av gassdeteksjon i alle sektorer, med over 2.000 brukere av over 100.000 gassdetektorer.  Monicon har svært kort leveringstid, og erfaringsmessig kan vi levere til deg som kunde på rundt 1-2 uker. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan din bedrift kan sikre seg bedre om uønskede hendelser.

Gå til: Giftig gass | Eksplosiv gass | Karbondioksid | Monitor


gassdetektor t100

Sensor for giftige gasser

T100 Toxic gassdetektor

T100 er en 4-20mA 2-wire transmitter gassdetektor som kan måle et bredt spekter av giftige gasser og er plassert i et kompakt, solid metallhus. Den inneholder avansert SMD-elektronikk og en elektrokjemisk sensor, designet for å være vedlikeholdsfri og stabil.


gassdetektor cgs500

Sensor for eksplosive gasser

CGS500/CGS500-IR Combustible gassdetektor

CGS500 er en termokatalytisk sensor som har blitt designet for å måle konsentrasjoner av brennbare gasser i spennet 0-100% LEL. Sensoren er plassert i en EExe-sertifisert koblingsboks. CGS500-IR gassdetektor benytter seg av en NDIR (non dispersive infrared) sensor i stedet for en termokatalytisk sensor.


gassdetektor s500l

Intelligent sensor for eksplosive gasser

S500L/S500L-IR Intelligent Combustible gassdetektor

Intelligent gassdetektor med en mengde avanserte funksjoner for å gi raske og troverdige alarmer før antennelige gasskonsentrasjoner når nivåer hvor de potensielt blir eksplosive. S500L er sertifisert ATEX EEx'd IIc T6 Ta -20ºC til +60ºC. S500L bruker 4-20mA analog output. Sensoren er tilgjengelig som katalytisk, semiconductor og NDIR (non dispersive infrared).


gassdetektor ir80

Sensor for farlige nivå av karbondioksid

IR80 CO2 monitoring gassdetektor

IR80 er en NDIR (non dispersive infrared) gassdetektor som gir raske og troverdige alarmer før farlige konsentrasjoner av CO2 oppstår. Sensoren opererer som et standalone-instrument eller i samkjøring med en kontroller eller PC.


gassdetektor vegghengt

Monitor for én sensor

1 kanal monitor for gassdetektor

Vegghengt 1 kanal monitor som fungerer sammen med sensorene T100 og GCS500. Dette gir mulighet til å overvåke en mengde giftige gasser, antennelige gasser og oksygen i et et bredt spekter av bruksområder. Denne monitoren er også kompatibel med mange tredjepartssensorer (4-20mA). Man kan sette alarmgrenser og endre innstillinger i menyen direkte på monitoren.


4 channels
8 channels

Monitor for flere sensorer

Multi-kanal monitor for gassdetektor

Vegghengt 4 eller 8 kanaler monitor som fungerer sammen med sensorene T100 og GCS500. Dette gir mulighet til å overvåke en mengde giftige gasser, antennelige gasser og oksygen i et et bredt spekter av bruksområder. Denne monitoren er også kompatibel med mange tredjepartssensorer (4-20mA). Man kan sette alarmgrenser og endre innstillinger i menyen direkte på monitoren.


multi-kanal rack

For egenvalgt konfigurasjon

Multi-kanal i rack

Fungerer med Monicon sine 4-20mA gassdetektorer, men også med sammen andre tredjeparts på markedet. Hver modul jobber uavhengig av de andre for maksimal pålitelighet.