HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) er en systematisk tilnærming til mattrygghet som brukes for å identifisere og kontrollere farer som kan påvirke matkvaliteten og sikkerheten.

Vi tilbyr flere produkter som er essensielle for de fleste matbedrifter for å følge HACCP-regelverket, der de mest vanlige er restoksygenmåler, lekkasjedeteksjon og gassdeteksjon.


datalogger

HACCP-PLAN

Kravet til HACCP er fleksibelt. Det vil si at omfanget av internkontroll avhenger av virksomhetens karakter. Man trenger ikke å ha avanserte systemer, abonnementsløsninger eller annet for å logge og dokumentere hver miste ting, så lenge man har kontroll og styring med farene.

For bedrifter som har enklere behandling = HA

For eksempel av lettbedervelige råvarer, som kok/server, oppvarming av halvfabrikata, oppdeling av frukt og grønnsaker, smøring av brødmat med mer er det som regel kun nødvendig at man har utført en fareanalyse (HA). Eksempler på denne type bedrifter kan være kantiner, kafeer, bensinstasjoner, gatekjøkken og noen restauranter (kilde: Mattilsynet).

Produksjonsbedrifter og større serveringssteder = HACCP

Her kravene større. De må da i tillegg til fareanalyse (HA) vurdere om de har kritiske styringspunkt (CCP) i sin bedrift. Et kritisk styringspunkt er et trinn i produksjonsprosessen som utgjør en kritisk fare for sluttproduktet. For å være et kritisk styringspunkt må trinnet kunne styres og overvåkes mer eller mindre kontinuerlig, og det må kunne fastsettes kritiske grenser (kilde: Mattilsynet).

HACCP-PLAN

Vi vet at våre kunder verdsetter tiden sin høyt, og har derfor laget ferdig en dokumentmal som kan benyttes for å legge inn data knyttet til HACCP. Planen inneholder 10 kapitler, og tar for seg de 7 stegene som inngår i HACCP. Mye av teksten er ferdigutfylt slik at dere kun trenger å fokusere på de delene som er spesifikk for deres bedrift. Malen inneholder eksempler som illustrerer hvordan du skal tilpasse den dine produkter, i tillegg til at man som vedlegg får en omfattende eksempelliste. Denne listen kan være svært nyttig når man gjennomfører fareanalyse og finner kritiske kontrollpunkt.

Det ferdige dokumentet vil gi dere en god dokumentasjon på at dere følger HACCP-regelverket. Det vil tydelig definere hvilke faktorer dere skal ha kontroll på, og således være svært nyttig om Mattilsynet kommer på besøk. I tillegg vil det kunne benyttes i opplæring av ansatte, eller i forbedringsarbeid.

haccp

 

Komplett dokument for HACCP-plan + eksempelliste - kr. 4990,- (eks. mva).
Inkluderer dokumentmal med 10 kapitler. Omfattende eksempelliste inkludert som vedlegg.

SPESIALPRIS for eksisterende kunder eller små bedrifter (1-20 ansatte) - kr. 1990,- (eks. mva).

Komplett HACCP - Pris på forespørsel
Vi eller en av våre samarbeidspartnere utfører faranalyse og definerer kritiske kontrollpunkt sammen med dere.


datalogger

HACCP - Hendelseshåndtering

Hva gjør du hvis uhellet først er ute?

CARUS HACCP Hendelseshåndtering gir deg ulike situasjoner som dere kan gå gjennom og trene på. Hver 'case' tar 1-2 timer å jobbe seg gjennom, og vil ofte være nyttig og nært forbundet med delen "Korrektive tiltak" i HACCP-planen.

Eksempel

Situasjon:
En kunde ringer til selskapets kundeservice etter å ha spist en matvare fra selskapet og opplever nå symptomer på allergisk reaksjon. Kunden er bekymret og oppgir at de har en alvorlig allergi mot et spesifikt stoff som ikke er oppført på matvarens emballasje. Kunden er usikker på hva de skal gjøre, og ber om råd fra kundeservice.

Oppgave:
1. Diskuter og lag en punktliste/flytskjema over hvordan mottaker av samtalen bør agere.
2. Diskuter og lag en punktliste/flytskjema over varsling og kommunikasjon internt i bedriften.

3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Diskuter og lag en punktliste over hvilke korrektive tiltak som bør gjøres for å hindre at denne situasjonen oppstår igjen.
7. (...)
8. Diskuter og lag en punktliste over mulige forbedringer man kan gjøre i dagens produksjon for å hindre at denne situasjonen oppstår.

Etter at hvert punkt over er fullført, ser man på våre vedlegg (eksempler og innspill).
Dette diskuteres, og endringer gjøres om nødvendig.
Vi anbefaler at dere diskuterer selv før dere ser på vedleggene, slik at dere selv får frem de gode ideene.
Det er lagt opp til at man skal bruke ca 10-15 minutter pr punkt.

 

Hendelshåndtering (Digital) - 5 situasjoner - kr. 4990,- (eks. mva).
Inkluderer situasjoner, oppgaver og vedlegg som gir eksempler, innspill og forslag til løsninger.

SPESIALPRIS for eksisterende kunder eller små bedrifter (1-20 ansatte) - kr. 1990,- (eks. mva).