Kalibrering av restoksygenmåler

Kalibrering av restoksygenmåler er et viktig punkt innen HACCP. Vi har på denne siden samlet det du trenger av informasjon for å kunne kalibrere dine Oxybaby-målere.

Kalibrering av Oxybaby er en svært rask og enkel prosess som kun tar noen få minutter.


Oxybaby M+ restoksygenmåler

Viktig informasjon for best resultat

 • Oxybaby skal kalibreres regelmessig for å sikre nøyaktige målinger.
  • I de fleste tilfeller er ukentlig kalibrering et godt utgangspunkt, men dette kan variere etter bruk og omgivelser.
  • Span må generelt sett kalibreres oftere enn nullpunkt.
  • Kalibrer nullpunkt før man kalibrerer Span.
 • Dersom instrumentet utsettes for store endringer (i temperatur, vibrasjoner under frakt etc) må instrumentet kalibreres på nytt.
 • For økt nøyaktighet, vent minst 1 time etter at man har ladet batteriet før man kalibrerer.
 • Instrumentet må ligge i ro ved kalibrering.
 • Sensoren må ikke utsettes for trykk, altså skal det ikke føres gasstrykk inn på måleren når det kalibreres.

NB! Skitten/forurenset nål eller filter vil påvirke både kalibrering og måleresultater. I tvil? Bytt. Vi leverer både nåler og filter til Oxybaby, ta kontakt dersom du trenger dette.


Oxybaby M+ restoksygenmåler

Om kalibreringspunkt og kalibreringsgass

Hver sensor benytter seg av 2 kalibreringspunkt. Når man kalibrerer sensoren forteller man måleren to punkt med kjente verdier. Instrumentet trekker så en linje mellom disse punktene. Over tid vil punktene drifte, og linjen vil endres. Dette vil føre til at målingene ikke er korrekte. Ifølge Wittgas vil Span drifte mer/ha større betydning enn Nullpunkt, og således er det nødvendig å kalibrere Span oftere enn Nullpunkt.

For O2-utgaven er det 2 kalibreringspunkt:

Nullpunkt O2 = 0% O2 - Anbefalt kalibreringsgass N2 eller Ar.
Span O2 = 20.9% O2  - Oksygenkonsentrasjonen i frisk, ren luft.

For O2/CO2-utgaven er det 4 kalibreringspunkt:

Nullpunkt O2 = 0% O2 - Anbefalt kalibreringsgass N2 eller Ar.
Span O2 = 20.9% O2  - Oksygenkonsentrasjonen i frisk, ren luft.
Nullpunkt CO2 = 0% CO2 - Anbefalt kalibreringsgass N2 eller Ar.
Span CO2 = 100% O2  - Kalibreringsgass CO2.

NB! Ikke bruk CO2 som kalibreringsgass for nullpunkt for O2. Elektrokjemiske O2-sensorer har kryssensitivitet mot visse gasser, og nullpunktet blir derfor ikke korrekt satt ved bruk av CO2.


Oxybaby M+ restoksygenmåler

Kalibrering av restoksygenmåler OXYBABY M+

Video under viser hele kalibreringsprosessen for Oxybaby M+.

 


Oxybaby 6.0 restoksygenmåler

Kalibrering av restoksygenmåler Oxybaby 6.0

 


Oxybaby 6.0 restoksygenmåler

Manual, kalibreringssertifikat etc.

For produkter produsert etter 2018 kan man logge på Wittgas sine nettsider for å finne tilgjengelige dokumenter. Dette er for eksempel brukermanual og kalibreringssertifikat.

Gå inn på man.wittgas.com for å komme igang.

login

Serienummer og KEY finnes på info-skiltet på ditt Wittgas-produkt. For Oxybaby finner du det på baksiden. Denne informasjonen finner du også vedlagt i kofferten din Oxybaby ble levert i.

oxybaby back

 

Etter at du logger inn får du tilgang til å laste ned tilgjengelige filer. I eksempelet under en zip-fil med manual, og en pdf av kalibreringssertifikatet.

 

manual