Lekkasjedeteksjon

Lekkasjedeteksjon med påvising av lekkasjer i MAP-pakkede matvarer og produkter uten behov for sporingsgasser.


lekkasjedeteksjon

Lekkasjedeteksjon av MAP-pakkede produkter

Wittgas LEAK-MASTER EASY

Wittgas Leak-Master Easy påviser selv de minste lekkasjer i pakker, uten behov for sporingsgasser. Leak-Master Easy er et vannbasert system (boble-test). Eventuelle lekkasjer er lett synlig som en strøm av bobler.


leak-master pro 2

Vakuumkammer for MAP-testing

Wittgas LEAK-MASTER PRO 2

Wittgas Leak-Master PRO 2 påviser selv de minste lekkasjer i pakker, uten behov for dyre sporingsgasser (bruker CO2). Visuell visning av resultat med LED-lys. Kort test-tid, lite vedlikehold og ingen kalibrering nødvendig.


lekkasjedeteksjon

Automatisk "inline" lekkasjedeteksjon av MAP-pakkede produkter

Wittgas Leak-Master MAPMAX

Wittgas Leak-Master MAPMAX muliggjør lekkasjetest av samtlige produkter rett etter pakking. MAPMAX kan plasseres i pakkelinjen, og kan teste både enkeltprodukter og hele kasser. Dersom produktene lekker, vil CO2 fra pakkene trekkes ut i testkammeret på grunn av trykkforskjellen, og de svært sensitive sensorene vil detektere lekkasjer. Dette gjør at man slipper å bruke dyr helium som sporingsgass.