Påvising av lekkasjer uten behov for sporingsgasser.


leakmaster

Test av MAP-pakkede produkter

Wittgas Leak-Master Easy

Wittgas Leak-Master Easy påviser selv de minste lekkasjer i pakker, uten behov for sporingsgasser. Leak-Master Easy er et vannbasert system (boble-test). Eventuelle lekkasjer er lett synlig som en strøm av bobler.

Fordeler:

 • Økonomisk og ukomplisert
 • Visuell bekreftelse på lekkasjer
 • For alle typer pakker
 • Kort testtid, < 30 sekunder
 • Intuitiv, ingen spesialkunnskap nødvendig
 • Enkel installasjon og oppstart
 • Ingen sporingsgasser nødvendig
 • Ingen kalibrering nødvendig
 • Forskjellige kammerstørrelser
 • Lite vedlikehold
 • Enkel å rengjøre
 • Ingen strømtilførsel nødvendig
 • Ingen vakuumpumpe nødvendig

Datablad
Brosjyre
Engelsk Engelsk

Les mer:
Enkel, effektiv lekkasjedeteksjon
Gassteknologi for pakking i modifisert atmosfære


Automatisk "inline" test av MAP-pakkede produkter

Wittgas Leak-Master MAPMAX

Wittgas Leak-Master MAPMAX muliggjør lekkasjetest av samtlige produkter rett etter pakking. MAPMAX kan plasseres i pakkelinjen, og kan teste både enkeltprodukter og hele kasser. Dersom produktene lekker, vil CO2 fra pakkene trekkes ut i testkammeret på grunn av trykkforskjellen, og de svært sensitive sensorene vil detektere lekkasjer. Dette gjør at man slipper å bruke dyr helium som sporingsgass.

Fordeler:

 • Kort responstid
 • Opp til 15 tester per minutt
 • For enkeltprodukter eller hele fraktkasser
 • Forskjellige kammerstørrelser
 • Ingen kalibrering nødvendig
 • Intuitiv, ingen spesialkunnskap nødveldig
 • Dataoverføring via Ethernet
 • Lett å rengjøre

Datablad
Brosjyre
Engelsk Engelsk

Les mer:
Gassteknologi for pakking i modifisert atmosfære