Filter til restoksygenmåler

Brukes til restoksygenmåleren.
Filter til restoksygenmåler selges i 5-pakninger.

NB! Aldri bruk restoksygenmåleren uten filter.

Filteret hindrer større partikler i å komme inn i og potensielt ødelegge instrumentet. Bruk kun rene filter til restoksygenmåleren. Forurensede filter kan hindre optimal flow gjennom sensoren, og hindre filteret i å fjerne forurensning fra gassprøven.

Kategori:

Beskrivelse

Brukes til restoksygenmåleren.
Filter til restoksygenmåler selges i 5-pakninger.

NB! Aldri bruk restoksygenmåleren uten filter.

Filteret hindrer større partikler i å komme inn i og potensielt ødelegge instrumentet. Bruk kun rene filter til restoksygenmåleren. Forurensede filter kan hindre optimal flow gjennom sensoren, og hindre filteret i å fjerne forurensning fra gassprøven.