Vi fører MAP restoksygenmåler og tilbehør. Oxybaby er en trådløs, håndholdt O2 eller kombinert O2/CO2-analysator for å kontrollere mat pakket i modifisert atmosfære. Ideelt for raske, nøyaktige prøver i pakkemaskiner, butikker eller på laboratoriet.


Oxybaby M+ restoksygenmåler

Trådløs MAP-analysator

Wittgas Oxybaby M+

Kan leveres som restoksygenmåler eller kombinert O2/CO2-måler. For analyse av pakking i modifisert atmosfære (MAP). Sikrer at kvaliteten for pakkede produkter er ivaretatt (HACCP), noe som er viktig for kontinuerlig kundetilfredshet.

Fordeler:

 • Trådløs
 • Ladbare batterier
 • Resultat på 6 sekunder
 • Trenger lite målevolum (<10 ml)
 • Lett å betjene
 • Stort display
 • Nålbeskytter
 • Lett å rengjøre

Tilvalg:

 • Bordstativ
 • Can piercer for å trenge gjennom for eksempel flaskekorker og lokk av metall
 • Aquacheck for målevolum under 2 ml, for eksempel kaffekapsler
 • Slange for vanskelig tilkomst eller lang rekkevidde
Datablad
Brosjyre
Engelsk Engelsk

Les mer:
Grunnleggende om pakking i modifisert atmosfære
Matvarer egnet til pakking i modifisert atmosfære
Gassteknologi for pakking i modifisert atmosfære


Oxybaby 6.0 restoksygenmåler

Trådløs MAP-analysator med datautgang

Wittgas Oxybaby 6.0

Kan leveres som restoksygenmåler eller kombinert O2/CO2-måler. For analyse av pakking i modifisert atmosfære (MAP). Sikrer at kvaliteten for pakkede produkter er ivaretatt (HACCP), noe som er viktig for kontinuerlig kundetilfredshet.

Fordeler (utover vanlig M+):

 • Trenger mindre målevolum (< 2 ml O2/< 6 ml O2/CO2)
 • Datautgang (krever software)

Tilvalg (utover vanlig M+):

 • Control Center Software
 • Bluetooth (f.eks. Bluetooth printer)
 • Strekkodeleser

Datablad
Brosjyre
Engelsk Engelsk

Les mer:
Grunnleggende om pakking i modifisert atmosfære
Matvarer egnet til pakking i modifisert atmosfære
Gassteknologi for pakking i modifisert atmosfære


Oxybaby restoksygenmåler tilbehør

Tilleggsutstyr til deres restoksygenmåler

Forbruksmateriell

 • Filter
 • Nåler
 • Nålrenser
 • Nålgjennomføringsputer
 • Reservedeler

Kalibreringsutstyr

 • N2 gassflaske 1 liter for kalibrering av nullpunkt for O2 og CO2
 • CO2 gassflaske 1 liter for kalibrering av span for CO2
 • Regulator til gassflaske

Oxybaby restoksygenmåler service

Service på deres restoksygenmåler

Vi utfører service på deres restoksygenmåler

Måling av MAP er et kritisk punkt i kvalitetskontrollen. Vi sørger for at deres måler holder seg innenfor kravene som stilles for en sikker matproduksjon.

Adresse for innsending av måler:
Carus AS
Skadbergveien 27
4050 Sola